Menu

Nyheder Værker til salg Udstillinger Nyhedsmail Links Bag facaden Forlag5000


Store skulpturer

Små skulpturer

Jørgen Geisted:
Maleri 2021

Birgitte Lykke Madsen:
Danske Billeder

Café Biografens Kunstsalon


Ulla Diedrichsen

- i lyset af skyggen
Polaroidfotografi af Ulla Diedrichsen

Fra den 6. maj til den 9. juni 2006.
Udstillingen er åben efter aftale på tlf. 66127347


Ved et tilfælde opdagede vi hos en af Danmarks rigtig gode kunstnere Ulla Diedrichsen, Århus, en ganske særlig fotosamling. Det drejer sig om 130 Polaroid - unikafotografier. Dette særlige fotomedie hverken har noget negativ eller er digitalt og derfor kun findes i et eneste eksemplar.

Med dette fotomedie er Ulla Diedrichsen repræsenteret så prominente steder som Victoria and Albert Museum, London, Rupertinum, Museum für Moderne Kunst, Salzburg og The International Polaroid Collection, Boston U.S.A., hvor hun var den første danske fotokunstner, der blev optaget sammen med kunstnere som David Hockney, Chuck Close, Anselm Adams og Andy Warhol.

Ulla Diedrichsen har også udstillet Polaroidfotografi på Kunstmuseet i Lausanne, Foto Kina, Köln, Galerie Fotohof, Salzburg m.v. Også danske kunstmuseer har udstillet og opkøbt Polaroid af Ulla Diedrichsen f.eks. Ordrupgaard (1983), Randers Kunstmuseum (1983) og Museet for Fotokunst, der både ejer de store (50 x 60 cm) og de små (9 x 10 cm).Museet for Fotokunst har ved flere lejligheder udstillet Ulla Diedrichsens Polaroid fotografi - separatudstillingen "Shootings from The Factory" (Fotografier fra Andy Warhols studie i N.Y., 1987), "I Skyggen af Nakasagi" (1997), The Polaroid as Art Form (1998), og i "Skyggen af Skyggen" (2006) med to små polaroidbilleder - "Smeltede skygger". Denne udstilling på Brandts kan i øvrigt ses frem til den 20. august.

Disse to billeder er ud af en tematisk serie, som nu for første gang vises i sin fulde sammenhæng. 130 små klenodier har Galleri5000.dk "gravet frem" fra Ulla Diedrichsens atelier, billeder som er optaget i 1983-84, og som på én gang er tidløse og aktuelle. Billedserien peger både bagud og fremad i tid og rum. De ejer en arkaisk maleriskhed som præhistoriske hulemalerier og antyder fremtidsscenarier om smeltede skygger fra atombombesprængninger. Samtidig er de dokumentariske selvafskygninger - selvportrætter af kunstneren i færd med selve fotoprocessen.

"Jeg ser ingen grund til at fotografere, hvis det kun er for at gengive det synlige", siger Ulla Diedrichsen. Dette giver Diedrichsens fotografiske værk en ganske særlig stemning, som gør sig gældende i hvert eneste af hendes fotografier.

Ulla Diedrichsen har altid arbejdet i serier; allerede i disse tidlige fotografiske værker sammenstiller hun billederne fem og fem og forfører derved beskueren til selv at "dreje sin film". Dette fænomen førte hun ud i sin fulde konsekvens på hendes store retrospektive separatudstilling på ARoS Kunstmuseum sidste år ved denne tid. På udstillingen "Moment Movement Momument" greb hun også tilbage i tiden og omsatte tidligere værker til ny teknik og ny form.Også dette afprøves her i galleriet: Et lille Polaroid fra serien "Smeltede Skygger" er trykt på en presenning (2,4 x 2,0 m) i silketryksfarver. En særlig serie er med på udstillingen, som et eksperiment - en række skyggebilleder fra Ulla Diedrichsens ophold på The Factory i N.Y. 1986 og 1987. Fem små polaroidbilleder er udvalgt og trykt på presenning i silketryksfarve og opspændt på blændramme i format 120 x 100 cm.

Således føres udstillingen, der er funderet på en samling fra 1983/84, op til i dag - og udgør således fundamentet til kommende udstillinger fra Ulla Diedrichsen .

Om "The Polaroid Side" af Ulla Diedrichsens fotografiske værk kunne der skrives ganske meget. Foreløbig lægger vi en række sætninger og citater ud på vores hjemmeside.

Følgende citater skal i denne sammenhæng fremhæves:

Thorsten Sadowsky, leder af Kunstbygningen Århus, Mag.art.

(Fra kataloget: "Sammenstød", Elmuseet, 2002)

"Denne forvandling af ting, som er så karakteristisk for Ulla Diedrichsens arbejde:

Via fotografisk reproduktion kan der iscenesættes en udvidelsesproces, som kan gentages efter forgodtbefindende, og som skaber en gådefuld billedverden, hvis oprindelige udgangspunkt næppe længere er til at genkende."

Jens Henrik Sandberg, museumsleder v. Oluf Høstmuseet, Mag.art.

(Fra kataloget: "Dobbelt-Mønstret" til separatudstillingen på Esbjerg Kunstmuseum, 1987)

"Evnen til at fascinere, til at se verden som et udtryk, et kodesprog man kan nå ind til og lære at dechifrere. Som man kan lege med, vende, dreje og sætte sammen til andre udtryk. Udtryk, der kommenterer, kritiserer, fremhæver og skaber nye verdner. Ulla Diedrichsen har været det hele igennem./ En basis, der går fra det idé-prægede til det ekspressive, som hun - måske vil vende tilbage til ind imellem for at hente stof til fremtidige billeder."

Mette Sandbye, kunstanmelder v. Weekendavisen, Cand.mag. og ph.d. i litteraturvidenskab og moderne kultur, adjunkt

(Uddrag af katalogtekst til Ulla Diedrichsens retrospektive separatudstilling på ARoS Kunstmuseum "Moment Movement Monument", 2005)

"Således sampler Ulla Diedrichsen billeder fra alle mulige kilder, private fotos såvel som massemediebilleder og sætter dem sammen i nye konstellationer uden et entydigt budskab men med associative referencer til stemninger fra film, sureelle absurditeter eller urovarslende krimier.

Og man kan tænke på, hvordan forestillingen om Apokalypsen, verdens sammenbrud på den sidste dag, har været et uudtømmeligt reservoir for billedkunstnere i århundreder - de blændende bombelys og en ensomt ludende skikkelse i et krigsramt, sløret og ødelagt landskab bliver hos Ulla Diedrichsen sådanne apokalyptiske gestaltninger, på en gang skræmmende og sanseligt smukke."

Jens Erik Sørensen, Museumsdirektør ARoS Kunstmuseum, Mag.art.

(Fra kataloget til Ulla Diedrichsens retrospektive separatudstilling på ARoS Kunstmuseum "Moment Movement Monument", 2005)

Gennem 30 år har jagten på identitet og forløsning ført Ulla Diedrichsen gennem en række motivkredse, der alle bindes sammen af interessen for rum, territorier og det eksistentielle./

Hun fotograferer med en malers sensibilitet og hele døgnet rundt sanser hun motiverne og scanner sine omgivelser for nye og anderledes signaler.

I sit udgangspunkt er Ulla Diedrichsens fotografiske værk et personligt anliggende. Hvert eneste billede er blevet til i en fortrolig dialog med selve livet, stedet og øjeblikkets stemninger./ Det er ikke mennesket, som er Ulla Diedrichsens primære motiv. / Det er langt mere de mennesketomme omgivelser og deres aftryk af noget menneskeligt. Rummet, lyset, farven - og frem for alt er den særegne stemning altid i fokus. Sådan har det været lige fra starten./ Derfor er der noget fængslende, usynligt foruroligende til stede i alle hendes billeder. Noget mere end det man umiddelbart ser, noget som netop formidler oplevelsen af at være fastholdt i et psykologisk uforløst øjeblik. Det gælder for både de tidlige fotografier med deres næsten tomme interiører som for de senere mere ekspressive billedserier./ Ud fra sin filmiske strategi skaber Ulla Diedrichsen sit særegne billedunivers. Billede efter billede lægges til år efter år. Nye motiver føjes til helheden. Men altid med samme stemning. Og da netop den psykologiske spænding er det bærende element, giver det en frihed til at sammenstille de enkelte fotografier til filmiske serier eller billeddigte".

Mogens Damgård, journalist, kunstkritiker

"Man forstår hendes fascination af miljøet (The factory N.Y.), som hun er gået ind i med åben nysgerrighed og spontanitet, som gør den lange serie til langt mere end en nøgtern dokumentation. Ikke tilfældet, men en uhyre bevidst kunstnerisk intention ligge bag de udvalgte optagelser. Billeder ikke bare af billeder, men også ekkoer af rum, mennesker og skabende aktivitet. Det sete afhænger af øjet - ja, for pokker !"

Fyens Stiftstidende 22. maj 1987.

"Hvorfor Ulla Diedrichsen på ARoS Kunstmuseum? Svaret er indlysende "Moment Movement Monument" som er titlen på Ulla Diderichsens store fotoudstilling, er lige så international som f.eks. Wim Wenders fotografi, der fyldte rummet før hende. Og samtidig lige så lokal, intim og indtrængende personlig, som man husker hende fra adskillige udstillinger på Brandts Klædefabrik og Museet for Fotokunst.

Ulla Diedrichsen var en af de første "fotograferende malere" herhjemme./ Hun bevæger sig ustandselig, og samtidig er hendes kunst eksistentiel på en bedragerisk upåfaldende måde, der sender beskueren som Alice hovedkuls ned i kaninhullet på sporet af virkeligheden./ Hun sætter billederne sammen til fortællinger, der er ophørt med at være hendes egne og som for længst er adopteret af det kollektivt ubevidste".

Fyns Stiftstidende 29. marts 2005.

Ulla Diedrichsen

"Polaroid kameraet er som en forbuden frugt. Har man først taget et bid er man fortabt. Det ene billede tager det andet. Man er selv processen, man er selv derinde i kameraet, som bare kører af sted med en. Man er kameraet", 1987.

"Det handler meget om eksistentielle øjeblikke. Få fat i livet - holde det tæt ind til kroppen i et øjeblik. Blive en del af det. Blive identisk med livet. Ta´r vi "the stills" for at kunne holde ud at opleve det flygtige nu?

Således er de enkelte billeder en del af en proces, og dette sammenholdt med den visuelle spænding er for mig drivkraften for at fotografere.

Men det handler også meget om associationskæder i tid og rum - associationsrum mellem de enkelte billeder. Rummet mellem billederne. Billedet i mellem", 1998.

"Jeg ser ingen grund til at fotografere, hvis det kun er for at gengive det synlige", 20051950 Født i Esbjerg • 1971-78 Århus Universitet, kunsthistorie, film, videnskabsteori •1973-78 Århus Kunstakademi, Det jydske Kunstakademi afdl. for maleri •1978 Mixed Media, Århus Kunstbygning • 1978 Farve og Form i Hverdagen, fotoprojekt, Aarhus Kunstmuseum • 1978-80 Optaget 10 gange på de anerkendte censurerede udstillinger; modtager 1980 K.E. Prisen • 1979 Galerie am Ostertor m. Amid Nasri, fotoinstallation, Bremen • 1980 Forår-80, Århus Kunstbygning • 1980-82 Gruppeudstillinger, fotoinstallationer Den Frie Udstillingsbygning og Charlotttenborg, København • 1980 Mur/Rum, m. fotoinstallation, separatudstilling Galleri Meyer, Esbjerg • 1981 Mur/Rum, m. fotoinstallation, separatudstilling, Galleri Specta, Århus • 1981 Statens Kunstfonds Indkøb • 1982 Statens Kunstfonds Arbejdslegat • 1982 Når Billedkunstnere Fotograferer, Aarhus Kunstmuseum • 1982 Déjà Vu, fotoinstallation m. Amid Nasri, Aarhus Kunstmuseum • 1982 Mur/Rum separatudstilling, m. fotoinstallation, Galleri Nordpilen, Ålborg • 1983 9x13, fotoinstallation Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg, Nikolaj Kirke, København • 1983 Frokost i Det Grønne, happening og fotoprojek, Ordrupgård Malerisamling, København • 1983 Selvportræt 1973-83, fotografi, maleri, tegningseparatudstilling, Galeri Specta, Århus • 1984 Kunst på to hjul, Glyptoteket, København • 1984 Gruppeudstilling, Galleri Asbæk, København • 1985 Døden, Opera og Trækkerdrenge, fotografi. Huset Købemnhavn • 1985 “Monument over en Tid", maleri, objekter og fotografi separatudstilling Galleri Flash, Brandts Klædefabrik, Odense • 1986/87 BesøgerAndy Warhols Factory, polaroidoptagelser New York • 1986-96 Arbejder med en række arkitektoniske opgaver i rumkunst • 1986 Kunst i Offentlige Rum, Kunstmuseet Køge Skitsesamling • 1986 Norden Fjords, Hjørring Kunstmuseum • 1986 Flash, Odense Kunstmuseum • 1987 Flash, Esbjerg Kunstmuseum • 1987 Dobbelt mønstret, maleri og fotografi, separatudstilling, Esbjerg Kunstmuseum • 1987 Shooting from The Factory, polaroid, separatudstilling, Museet for Fotokunst, Brandts Klædefabrik • 1987 The International Polaroid Collection, optages som den første dansker med tre 50x60 polaroids • 1987 Foto Kina, Køln • 1988 Når Staten bygger, GL. Dok, København • 1988 International Design Center, New York • 1988 Optages på Victoria and Albert Mu-seum, 50x60 polaroid London • 1988 Polaroid foto, Kunstmuseet, Lausanne, Schweiz • 1989 Døden, Opera og Trækkerdrenge, fotografi. Huset Købemnhavn • 1989-91 Homo Futurus, Leopold-Hoesch Museum, Dürren, Tyskland • Udstillingsbygninger i Dublin, Tournhout, Warsawa, Stockholm, Milano • 1989 I verdens nagle. Fotografi. Kunstnernes Hus, Århus • 1990 Genie de la Bastille, Paris • 1990 Nordkunst, Gronningen, Holland • 1991 Drei-in-Een,separatudstilling, Amsterdam • 1991 Kulten i Kunsten, Den Frie Udstillingsbygning, København • 1991 Skyggen af Nakasaki , fotografi Museet for Fotokunst, Brandts Klædefabrik, • 1991 Vandets Arkitektur, separatudstilling Galleri C, Århus • 1992 Projekt Mit Europa, Arbejdsophold i Wien hos kunstnerne Gerhard Jaschke og Ingrid Wald. Fotoprojekt Close Encounter • 1992 Mit Europa bl.a. fotografi, Toldbygningen, Århus • 1993 The Creation- et eksperimenterende internationalt elektronisk project. Co-produktioner m. bl.a Dani Karavan, Albert Merz, J. Birkemose, Igor Sacharow-Ross . Århus Festuge. Digital-fotografi • 1993 Når Fotografer ser sig selv, fotografi. Rundetårn, Kbh. • 1994 Tværsnit, Danmarks Kvindemuseum, Århus (med A.Therkildsen, K. Lockenwitz, J.Balsgaard, S.Bonnén, A.H. Flensburg) • 1994 Close Encounter,Galleri C, med Willy Ørskov.bl.a. computerbearbejdet fotografi Galleri C, Århus • 1994 Fotografiets mange Ansigter, Museet for Fotokunst, Brandts Klædefabrik, Odense • 1994 Galerie Himmmelreich, bl.a.fotografi separatudstilling, Magdeburg,Tyskland • 1995 Original Kopikunst, Fotoprojekt Århus Kunstbygning • 1995 On-Line, Stetin,computerbearbejdet fotografi, Stetin Polen 1996 A Digital Exhibition from The International PolaroidCollection, Boston, U.S.A. Et udvalg på 50 fra den permanente samling (21.000 værker) heraf repræsenteres U.D. med 3 • 1996 Foto Kina Køln • 1996 4 Dänische Künstler, bl.a. foto-grafi (m. Sys Hindsbo, Anders Kirkegaard, Peter Laugesen)Berchtold Villa , Salzburg, Østrig • 1996 Multiples - Limitiertes Auflage, fotoinstallation, Berchtold Villa, Salzburg, Østrig • 1997 Herz und Schmerz, Schloss Goldegg, Østrig • 1997 Foto Kina, Køln • 1997 Fotografi på glas, Per Hebsgaards Værksted, København • 1997 Det danske Kulturinstitut, separatudstilling bl.a. computerbearbejdet fotografi, Wien • 1997 Polaroid and Cinegram Medie, Inc. • 1997 Stipendieophold Nordisk Konstcentrum, Island • 1997 Multiples - Limitiertes Auflage, fotoinstallation, Braunauer Stadttorturm • 1997 Stipendieophold, Künstlerhaus, Salzburg • 1997 Optages i Rupertinum, Abteilung für Fotografie med 3 (50x60) polaroids. Museum für Moderne Kunst, Salzburg • 1998 Steder, separatudstilling Galleri C, Århus • 1998 Steder, hvor Sindet bor i Glimt, bogudgivelse • 1998 Horisontsammenstød, separatudstilling, Galleri Ægidius, Randers • 1998 The polaroid as Art Form, Museet for Fotokunst, Brandts. Odense • 1998 Tagebücher, fotografi Galeri Fotohof, Salzburg, Østrig • 1999 36 1/2, Tekstilforum, Herning • 1999 Am Anfang war... (bl.a. Arnulf Rainer, Herman Nitsch, Günter Bruus, Attersee, ValieExport, Heinz Gappmayer, Johanes Zechner, Julius Deutchbauer, Peter Laugesen og Inger Christensen i Århus Kunstbygning, Festugeudstilling • 1999 Ulla Diedrichsen i Galleri Elise Toft, Kolding, separatudstilling • 1999 Hul i Horisonten, separatudstilling, Galerie Anne Marie, København • 2000 Svend Dalsgaard og Ulla Diedrichsen, bl.a. fotografi, Galleri Ægidius, Randers • 2000 Sommerudstilling, Galerie Anne Marie, København • 2000 Janus Bygningen, Museet Tistrup Samlingen • 2001 2. World festival of art on paper, computerbearbejdet fotografi, Ljubljana, Slovenia •2001 Fotoprojekt, Literaturhaus Salzburg • 2002 Esbjerg Rådhus, separatudstilling • 2002 Sammenstød - 2002, særudstilling, separatudstilling og nyiscenesættelse af Elmuseets permanente genstadssamling med bl.a.fotoskulptur, fotoinstallationer og foto trouvé • 2002 Modtager Statens Kunstfonds Arbejdslegat • 2003 Modtager Statens Kunstfonds Arbejdslegat • 2003 Innsbruck International Messe • 2003 Galleri Susanne Højriis, København • 2003 Research og planlægning af flere større udstillinger • 2004 Solgt til Statens Kunstfond • 2004 Anne Marie Telmanyis Hæderslegat. Jury: Anne Marie Mejlholm og Jytte Rex • 2004 Når Jorden Synger. Videofilm m. PTVfilm • 2004 Videooptagelser i Wien • 2004 Action for a New reality, fotoinstallation, ARoS, Danmark • 2005 MOment MOvement MOnument, - En Totalinstallation af Fotografi og Video, ARoS , Danmark • 2005 99 mal 21 mal 21, Kammerhofgalerie der Stadt Gmunden, Østrig • 2005 Wenn die Erde Singt, Gallery Sediwa, Hamburg, Tyskland • Medlem af: Medem af Kunstnersamfundet. Medlem af BKF. Medlem af Kulturministeriets og By- og Boligministeriets Kommissorium for “Kunsten ud i Det offentlige Rum", medlemmer arkitekt Anna Maria Indrio, arkitekt Jens Bertelsen, billedhugger Mogens Møller og billedkunstner Ulla Diedrichsen 1998-99. Medlem af Statens Kunstfonds Repræsentantskab 1998-2001. Modtaget Statens Kunstfond Arbejdslegat/salg 1981, 1982, 2002, 2003, 2004. Modtaget Annemarie Telmanyis Hædeslegat 2004. C.V. findes i Weilbachs Kunstnerleksikon. Solgt/repræsenteret: Statens Kunstfond. Aarhus Kunstmuseum. Randers Kunstmuseum. Odense Kunstmuseum. Esbjerg Kunstmuseum. Kunstmuseet Køge Skitsesamling. Fanø Kunstmuseum. Museet for Fotokunst, Odense. Det Kgl. Biblioteks Billedsamling, København. The International Polaroid Collection, Boston, U.S.A. Vitoria and Albert Museum, London. Museum für Moderne Kunst, Abteilung für Europäische Fotografie, Salzburg. ARoS, Kunstmuseum, Danmark.

Kontakt

Peter Thomsen
Galleri5000
Filosofgangen 3,1
5000 Odense C
Mobil: 2423 7357
Mail: info@galleri5000.dk

Åbent efter aftale.

Netop nu

Der er nu 2801 kunstværker til salg her på hjemmesiden:

Maleri mv. 759
Grafik, tegning mv. 1161
Fotografi mv. 402
Skulptur mv. 406
Bøger mv. 49
Andet 24

Seneste nyheder

Nye værker til salg

Nyeste kunstværker her på hjemmesiden - klik på billederne for yderligere information.

Misja Kristoffer Rasmussen
Sounio

Misja Kristoffer Rasmussen
Valhalla

Misja Kristoffer Rasmussen
Thor

Misja Kristoffer Rasmussen
Freya

Misja Kristoffer Rasmussen
Athina

Peter Thomsen
Galleri5000 | Filosofgangen 3,1 | 5000 Odense C
Mobil: 2423 7357
Galleri5000
Filosofgangen 3,1 | 5000 Odense C
Mobil: 2423 7357
Mail: info@galleri5000.dk