Menu

Nyheder Værker til salg Udstillinger Nyhedsmail Links Bag facaden Forlag5000


Jørgen Geisted

Kjeld Ulrich

Store skulpturer

Små skulpturer

Café Biografens Kunstsalon


Coronatanker vedr. Brandts

Tanker om genfødsel af Brandts som kunsthal

Der er stille. Ingen telefoner der bimler, ingen projekter i kalenderen. Ingen synes lige nu at have behov for den gode kunst.

Der er dømt ufrivillig pause, som giver grobund for refleksion og utidigt tankespind.

Igennem de seneste år har Brandts Museum (som det nu hedder) været mig en torn i øjet - ikke udstillingsfaciliteterne, som jo er formidable! Men indholdet!

Gradvist har udstillingsstedet udviklet sig til det jeg vil kalde en omvendt HCA - fra smuk svane til en grim ælling. Ensidigt er der på det seneste blevet udviklet en udstillingsprofil, som har ført til en fastlåsning i et image som tegneseriemuseum.

(Disney, Pixar, Hugo Pratt, Hergé). Brandts udstillingsplatform har været fyldt op med indkøb af på forhånd færdiglavede udstillingskoncepter primært omfattende 'tegneseriekunst', som kan bedømmes som spændende/ikke spændende alt efter temperament og uden større kunstnerisk udfordring for en snæver indforstået gruppe. Måske udstillinger der kun er sat op for, ud fra et rent strategisk synspunkt, at forsøge at indfange nye målgrupper, men med samtidigt og sandsynligt tab af stampublikummet. Det har rent ud sagt været et ledelsessvigt over for stedets potentielle tiltrækningskraft.

Måske er tiden inde til at foretage et nødvendigt sceneskift for igen at gøre Brandts til et levende pluralistisk kunst/kulturhus. Måske skal der tænkes i helt nye og radikale baner; se huset som en bredspektret udstillingsplatform med tilbud om en række forskellige oplevelser inden for kunstens verden. F.eks. kunne jeg forestille mig en langt bedre udnyttelse af de mange etagemeter med visning af en buket af flere forskellige udstillingskoncepter samtidigt og som tillige kunne udfordre husets gæster på forskellig vis. Udstillingsfrekvensen kunne sættes op således at der afholdes fire udstillinger af hver ca. tre måneders varighed..

Jeg ser for mig f.eks. nedenstående udstillingskoncepter udfolde sig og de kunne sagtens udgøre en bruttoliste, hvoraf flere omfatter videreførelse af kendte og allerede afprøvede udstillingskoncepter:
 • Udstillinger med værker fra Brandts egen samling udvalgt efter tema f.eks. hentet fra samlingen af konkret dansk samtidskunst, den fynske guldalder m.fl.

 • Udstillinger med fotokunst hentet fra Brandts egen store samling (ca. 10 000 fotografier), som kunne tematiseres på forskellig vis. Brandts skal simpelthen genskabe idéen bag det hedengangne Fotomuseum med bl.a. afholdelse af Foto-Biennale, Årets Pressefoto m.v.

 • Årets sanseudstilling

 • Udstillinger med fokus på den fynske samtidskunst repræsenteret ved f.eks. John Olsen, Kjeld Moseholm, Jes Fomsgaard, Sys Hindsbo, Sys Svinding m.fl., samt inddrage talenter fra det yngre vækstlag af spændende fynske kunstnere.

 • Udstillingsplatform for eksterne temaudstillinger f.eks. 'Dansk Figuration' med Jørgen Boberg, Jørgen Geisted, Dan Frøjlund m. fl. - eller 'Blomster før og nu', 'Portrætkunst' evt. i samarbejde med Frederiksborgmuseet og 'Parafraser gennem tiden', 'Mester og elev' m.fl.

 • Udstillingsplatform for skiftende temaer inden for Art Brut-genren.

 • Udstillingsplatform for danske kunstnersammenslutninger.

 • Udstillingsplatform for private samlinger.

 • Udstillingsplatform for udvalgte kunstnere, gallerier m.fl.

 • Udstillingsplatform for design, arkitektur m.m.

 • Udstillingsplatform for plakatkunst med varierende temaer evt. i samarbejde med Plakatmuseet i København.

 • Udstilling med udvalgt international udstillingspavillon hentet hjem fra Biennalen i Venedig (Hvert andet år)

 • Udstillingsplatform for udenlandske kunstnersammenslutninger via ambassader/udenlandske repræsentationer i DK.

 • Årlig galleriweekend med deltagelse af kunstnere med tilknytning til lokale gallerier.(Tidligere afholdt med stor succes på Brandts 13)

Dertil:
 • Visning af selvvalgte kunstfilm fra bibliotek på opstillede skærme og tilhørende siddepuder.

 • Nem adgang til infoskærme til søgning af relevant info.

Og på taget kunne der indrettes en 'skulpturpark' med større skulpturer inkl. udsyn over det meste af byen. I bunden en opgradering af boghandlen og designbutikken.

Idélisten vil uvilkårlig udvikle sig efterhånden som de nye individuelle udstillingskoncepter implementeres. Jeg ser her muligheder for at skabe et levende, rigt og varieret kunst/kulturkompleks i Odenses bymidte - med stærk tiltrækningskraft og stor lyst til fordybelse og refleksion. Det kræver en mere fleksibel organisering af kunst- oplevelserne på Brandts og det kræver nok også et opgør med de museale spændbånd samt en anden form for drift og finansiering. Men det føles som en nødvendighed, såfremt Brandts igen skal gøres til et interessant sted at opholde sig.

Jeg er helt med på at mit forslag til revitalisering af Brandts indeholder en mere kommerciel tilgang til driften, som dog synes nødvendig, hvis Brandts skal nå den magiske grænse med over 100.000 publikummer pr. år.

Ønsket om et lokalt/internationalt kunstmuseum kunne man i givet fald lade sig udfolde i en spektakulær udstillingsbygning på havnen - i et bygningsværk, som i sig selv kunne blive en attraktion, indeholdende alle de nødvendige faciliteter vedr. indeklima, tilgængelighed m.v. Det kunne jeg som kunstinteresseret borger i byen godt tænke mig.

Brandts kunne i tillige udvikle sig til hovedkraft i et fynsk samarbejde mellem den øvrige perlerække af udstillingssteder: Johannes Larsen Museet, Egeskov Skulpturpark, Faaborg Museum og Clay. Tilsammen vil kunstoplevelserne på Fyn blive en rejse værd.

Ovennævnte forslag er ikke affødt af kedsomhed. Det er snarere udmøntning af flere års frustrationer, i kombination med et stærkt personligt ønske om at leve i en by med et rigt og varieret kunstliv.

Kontakt

Peter Thomsen
Galleri5000
Filosofgangen 3,1
5000 Odense C
Mobil: 2423 7357
Mail: info@galleri5000.dk

Åbent efter aftale.

Netop nu

Der er nu 2796 kunstværker til salg her på hjemmesiden:

Maleri mv. 811
Grafik, tegning mv. 1103
Fotografi mv. 401
Skulptur mv. 404
Bøger mv. 51
Andet 26

Seneste nyheder

Annas valg I Skulpturer her og der

Nye værker til salg

Nyeste kunstværker her på hjemmesiden - klik på billederne for yderligere information.

John Olsen
-

Keld Moseholm
Flying Gravity


Jens Ingvard Hansen
Moon I

Jens Ingvard Hansen
Livshjul

Jens Ingvard Hansen
Livshjul

Peter Thomsen
Galleri5000 | Filosofgangen 3,1 | 5000 Odense C
Mobil: 2423 7357
Galleri5000
Filosofgangen 3,1 | 5000 Odense C
Mobil: 2423 7357
Mail: info@galleri5000.dk